Zasklívání lodžií – Olomouc

PANELOVÝ DŮM – Hlubočky Olomouc. Zasklení 31 lodžií.